Page 5 - Zsiráf Magazin - 2020. június
P. 5

BEVEZETŐ




















      2018 és 2019 után ismét jelentkezett a Felvételizők Hét- A kalkulálható jövőkép megteremtésében Harkányi
      végéje online konferenciája, ezúttal a pályaorientációra,  Máté, az Oktatási Hivatal felsőoktatási
      karrierépítésre helyezve a hangsúlyt. A pályaválasztás  elemzője segített eligazodni az interaktív pályakövetés
      előtt álló fiatalok gyakorlati példákon keresztül nyerhet- lehetőségeiben, míg a koronavírus kapcsán Forgács
      tek betekintést olyan érdekes és hasznos szakmákba,  Gábor a Gazdaságkutató Intézet kutatója a járvány
      amelyek nélkülözhetetlenek modern világunk számára,  gazdasági és munkaerő-piaci kilátásairól beszélt.
      a tervezhető jövőkép kialakításához.
                               Napjainkban egyre nagyobb teret nyernek a közösségi
      Az esemény főtámogatója az MVM Paksi Atomerőmű  médiához kapcsolódó alternatív pénzkereseti lehető-
      Zrt. volt, kiemelt szereplőként külön kiállítói oldallal  ségek. Arról, hogyan érdemes felépítenie magát egy
      jelentkezett a konferencián, ahol lehetőség nyílt az  youtubernek vagy egy influenszernek, és mik lehetnek
      erőmű Látogatóközpontjának virtuális bejárására is. Dr.  a tipikus buktatók, a népszerű youtuber, Emci Beauty
      Kovács Antal az atomerőmű kommunikációs vezetője  adott hasznos tanácsokat.
      tartott előadást az energetika iparról, Paks kincseiről
      és az erőműben dolgozók egyedülálló közösségéről. A Felvételizők Hétvégéje minden érdeklődő számára
      A könyvelés, pénzügyek, befektetések világa kerültek  ingyenesen elérhető. A videó előadások mobilról és
      izgalmas fénytörésbe Matyóka Zoltán, a Könyvelők  számítógépről is figyelemmel kísérhetők az ország
      Országos Egyesületének elnöke, valamint Orbán   bármely pontjáról.
      Balázs Zoltán, a Pannon Life Kft. vezérigazgatójának
      előadásaiban.                   A pályaorientáció számos dimenzióját érintő előadások
                               mellett a résztvevőknek lehetősége nyílt arra is, hogy
      A vállalkozó szellemű résztvevőket Lakatosné Lukács  a konferencia két napja során feltegyék kérdéseiket az
      Zsuzsanna, a Seed Alapítvány ügyvezető igazgatója,  előadóknak, valamint a kiállítóként résztvevő partnerek
      valamint Rudas László a Családi Vállalkozások Orszá- képviselőinek, akik meg is válaszolták azokat élőben.
      gos Egyesületének elnöke vezette be a vállalkozások
      elindításának kulisszatitkaiba, hogy a vágyakat és az
      anyagi stabilitást összhangba lehessen hozni.


      Briglovics Gáborral, az Alpiq Csepel Hőerőmű Zrt.
      vezérigazgatójával lehetőség nyílt felmérni egy hő-
      erőmű szakmai lehetőségeit, nagyobb rálátást nyújtva
      az iparág sajátosságaira.                     felvetelizo.hu








                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10