Page 10 - Zsiráf Magazin - 2018. április
P. 10

ÁPRILISI      HÍRMORZSÁK      AZ ELTE JOGÁSZHALLGATÓI ELSO HELYET ÉRTEK EL WASHINGTONBAN


                          A magyar hallgatók 120 egyetemet utasítottak maguk
                           mögé a Washingontban rendezett Jessup Nemzet-
                             közi Jogi Perbeszédversenyen az összevont felpe-
                             resi és alperesi beadványok kategóriában.


                              Ezek között olyan egyetemeket találunk, mint
                               a Yale, a Berkeley, az NYU, a King’s College,
                               a UCL, valamint a nemzeti döntőket korábban
                               megnyert német, ír, francia, kanadai, indiai, kí-
                               nai és ausztrál csapatok.

                              A csapatok egy 25 oldalas jogeset alapján dol-
                             goztak ki fel- és alperesi érvelést. Szeptembertől
                            januárig dolgoztak, hogy a szóbeli fordulón há-
                           romfős bírói testület előtt adják elő a 45 perces angol
                         nyelvű perbeszédüket.


      TAROLTAK A MAGYAR LÁNYOK A MATEKOLIMPIÁN

      Az európai lányoknak szervezett Matemati-
      kai Olimpiáról (European Girls’ Mathematical
      Olympiada) minden magyar versenyző érem-
      mel tért haza, nyilatkozta a Bolyai János Mate-
      matikai Társulat. A versenyen két nap alatt 3-3 fel-
      adatot kellett megoldaniuk a középiskolásoknak.


      Magyarország a 7. helyen végzett az 51 résztvevő or-
      szág között.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15