Page 8 - Zsiráf Magazin - 2019. február
P. 8

KIDERÜLT, KIK A LEGJOBB MAGYAR OPERATORÖK


                              Hat kategóriában osztották ki a második alkalom-
                              mal megrendezett Kovács László és Zsigmond
                               Vilmos Operatőr Verseny díjait Budapesten,
                               a Pesti Vigadóban. Diák kategóriában a zsűri
                               Lehr Juhász Péter Jakab című filmjét találta
                               a legjobbnak. Vagyóczky Tibor, Gyurikó Lász-
                               ló és Pap Ferenc életműdíjban részesült. Idén
                               első alkalommal a Bojkovszky Béláról elneve-
                               zett díjat kiemelkedő életművért Marton József
                              fővilágosító kapta. Az Örök tél című film fényké-
                             pezéséért Nagy Andrásnak ítélték a legjobb ope-
                            ratőr díját, nagyjátékfilm kategóriában.


      JÖN A LÁZÁR ERVIN PROGRAM


      A program részeként - szociális helyzettől és
      lakóhelytől függetlenül - minden, az 1-8. év-
      folyamon tanuló általános iskolai diák részére
      tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen
      biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadá-
      sok, komolyzenei hangversenyek, illetve
      az őshonos állatok bemutatóhelyeinek láto-
      gatását. Az idei megvalósításához hatmilliárd
      forintot, 2020-tól beépülő jelleggel 5,5 milli-
      árd forintot biztosítanak.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13