Page 9 - Zsiráf Magazin - 2017. április
P. 9

Hogyan tervezed meg egy-egy verse-    ZS   Kit tekintesz a példaképednek?
      ZSnyedet?

            Előző este fejben végigúszom a tá-        Az a tény, hogy az első pillanattól
      KBvot, minden egyes másodpercére KBbeleszerettem az úszásba, azt hi-
      odakoncentrálok és ezekkel a gondolatok- szem, Egerszegi Krisztinának köszönhető. Na
      kal, érzésekkel alszom el. Egyébként minden és persze anyukámnak, hiszen Ő vette meg
      mást ugyanúgy csinálok. Ahogy közeledik az Egérről készült videó kazettát, amit végül
      a verseny, úgy kezdem érezni magamban én néztem meg kismilliószor. Minden szavát
      az izgalmat is. Ennek a tetőfoka közvetlenül ittam és alig vártam, hogy vízben legyek és
      a versenyszám elé tehető, nagyjából az utol- ugyanúgy csináljak mindent, mint ő. Szinte
      só fél órára. Onnantól ismét alábbhagy, kez- belém égtek ezek a képkockák, sokat gon-
      dek megnyugodni és feltöltődni energiával. dolok rá. Krisztivel először 2010-ben, a szin-
      Nyilvánvalóan mindig van egy versenytak- gapúri ifjúsági olimpián találkoztam, ahol két
      tika, amit az edzőmmel átbeszélünk, és ezt arany- és egy ezüstérmet nyertem, az egyik
      próbálom követni, azonban menet közben aranyat ráadásul Egér születésnapján. Leírni
      előfordulhat, hogy alkalmazkodni kell a je- sem tudom azt az érzést, a megtisztelő szó
      lentkező változásokhoz. A nehézség abban nem fejezi ki mindazt, amit az jelentett, hogy
      rejlik, hogy gyorsan és okosan kell lereagálni nekem szurkolt a lelátóról Egerszegi Krisztina.
      az ilyen helyzeteket.               Az az ember, akinek otthon, a vitrinben öt
                               olimpiai aranyérme van!
          Hogyan pihened ki a versenyek fára-
      ZSdalmait? Vannak-e erre bevett mód-           Aktív vagy a közösségi médiában is, ho-
      szereid?                     ZSgyan kezeled a rád irányuló figyelmet?
                               Volt-e valami kifejezetten negatív élményed?
            Az életem jelenlegi szakasza szin-
      KBte kizárólag az úszásról szól, de             Mindannyiunk számára jólesik
      igyekszem minél több időt tölteni a szerette- KBa pozitív visszajelzés, az emberek
      im körében. Szabadidőmben szívesen olva- szeretete. Rengeteg gratuláló levelet kapok,
      sok, zenét hallgatok, sütit sütök, a barátaim- és lépten-nyomon megállítanak. Negatív él-
      mal találkozom.                  ményem szerencsére még nem volt.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14